Startles

Nieuwe cursisten bij Dog Sense volgen eerst een startles, voordat er met een cursus gestart wordt. In deze les wordt uitleg over de werkwijze en inhoud van de cursus gegeven. De werkwijze van Dog Sense is gericht op positief trainen, dit betekent dat we beloningsgericht werken. Dus de hond steeds belonen voor het gewenste gedrag, op deze manier wordt nieuw aan te leren gedrag goed en ook zo snel mogelijk vastgelegd in de hersenen van de hond. Mocht het nodig zijn om de hond te corrigeren dan doen we dat op een manier die voor de hond begrijpelijk is. Een hond corrigeren op een manier die hij niet begrijpt, zal het gedrag in de meeste gevallen alleen maar doen verergeren. In de startles is er dus veel aandacht voor de juiste manier van belonen en corrigeren. Ook gaan we beginnen met het werken aan beheersing en de aandachtsoefening. Dit zijn belangrijke oefeningen die bijdragen aan een goede binding, waardoor basiscommando’s uiteindelijk makkelijk zijn aan te leren.

De startles wordt niet op vaste uren gegeven maar gaat op afspraak. Eigenaren die (opnieuw) een hond aanschaffen hebben vaak veel vragen en in de startles is er alle tijd om die rustig te beantwoorden!