Gedragstherapie

Voor onze honden bestaat er geen goed of slecht gedrag. Een hond doet iets, omdat hij genetisch zo geprogrammeerd is (bijv. wild najagen) of omdat hij door ervaringen heeft geleerd dat een bepaalde aanpak voor hem werkt. Aan ons als eigenaren de taak om de hond de juiste leerervaringen mee te geven, zodat voor ons het gewenste gedrag ontstaat. Ondanks een goede opvoeding kan er altijd iets gebeuren waardoor een hond gedrag gaat vertonen wat ongewenst is. Denk hierbij aan agressie, angst, blaffen/janken en dingen vernielen tijdens het alleen zijn, onzindelijkheidsproblemen, niet kunnen luisteren door te zenuwachtig zijn, enz. Dit soort problemen zijn met gedragstherapie vaak op te lossen of aanzienlijk te verbeteren. Het belangrijkste is dat de oorzaak van het probleem wordt aangepakt en niet alleen de symptomen worden bestreden. Door onkundig handelen kunnen de symptomen van het probleem wel (tijdelijk) verdwijnen maar doordat de oorzaak niet aangepakt wordt, verergert het probleem uiteindelijk.

Bijvoorbeeld:
Een hond die agressie vertoont, omdat de hond angstig is, wordt hiervoor gestraft. De reden dat de hond agressief gedrag vertoont, is omdat de hond zich bedreigt voelt in bepaalde situaties. Door hiervoor te straffen zal de hond nog meer agressie gaan vertonen, omdat de angst door het straffen ook is toegenomen. Ook eventuele waarschuwingssignalen van de hond zoals grommen, zal de hond gaan overslaan omdat hij geleerd heeft dat gelijk bijten beter werkt.

Voor bijna alle gedragsproblemen geldt, hoe langer er gewacht wordt met het inschakelen van hulp hoe erger het probleem wordt met als gevolg een langer traject voor het bijsturen van het gedrag. Dus heeft u een probleem met uw hond waar u zelf niet uit komt, schroom dan niet om contact op te nemen! Geen enkel probleem is raar, samen kunnen we het gedrag van uw hond bijsturen waardoor u weer plezier aan elkaar kunt beleven!

Gedragsevaluatie en advies: 75 euro
Bestaat uit een consult aan huis, incl. begeleiding via e-mail/telefoon.
Vervolgconsult: 45 euro
Prijzen zijn excl. reiskosten (€ 0,25,- per kilometer)